سوال : اقای علیرضا همتی : آیا عمل لایپو ساکشن نیاز به بیهوشی کامل دارد؟

 جواب : دکتر بهروش : خیر عمل لایپوساکشن بصورت بیهوشی موضعی انجام می گیرد

---------------------------------------------------------------------