آیا پیکر تراشی درمان قطعی و برگشت ناپذیر چربی های زاید است؟


      وجود سلول های چربی در سراسر بدن و میل آنها به جذب چربی و انبار آنها در داخل خود عامل اصلی تجمع چربی ها در نواحی متخلف بدن و برهم خوردن فرم زیبای بدن میباشند. این سلول ها به طور مستقیم از طریق خون و یا از تبدیل کربوهیدرات و پروتئین های اضافی و سایر مواد جذب شده به سلول چربی، در بدن تجمع پیدا می کنند. با توجه به میل تجمع سلول های هم نوع، نواحی دارای  سلول چربی برای اضافه شدن چربی مستعد تر هستند که افزایش چربی پیامدهای منفی زیادی همچون افزایش وزن، فشار خون ناشی از افزایش وزن، بر هم خوردن تناسب اندام، سخت شدن تنفس و از بین رفتن غضروف های زانو .... را به دنبال خواهد داشت.
بعد از بلوغ تعداد این سلول ها ثابت است و مثل بعضی از سلول ها ی دیگر تولید مثل نمی کنند، استفاده از این امر به عنوان یکی از راه های جلوگیری از تجمع چربی اساس کار پیکر تراشی می باشد که  اگر چربی یک ناحیه برداشته شود و هرچه مقدارکم تری از آنها باقی بماند جذب چربی کمتری خواهیم داشت. پس در نقاطی که چربی آنها برداشته می شود مقدار جذب چربی به حداقل مقدار ممکن می رسد.
نکته مهم این است که اگر وزن خود را ثابت نگه دارید همان اندام تراشیده شده خود را نگه خواهید داشت و اگر پر خوری کنید چربی بیشتر در نواحی دیگر جمع خواهد شد تا جایی که چربی های آن برداشته شده اند.
باید با خود پیمان ببندید که بعد از عمل وزن خود را ثابت نگه دارید تا فرم زیبای اندام به دست آمده بهم نخورد.